GSM Maschinenbau AG
0041 55 214 14 88
A15 Richtung Reichenburg:
Ausfahrt Eschenbach Ost, Rechts Industrie Neuhaus, 3. Strasse rechts in Haselholzstrasse, 1. Strasse rechts Nr. 2GSM Maschinenbau AG

Haselholzstrasse 2

CH-8732 Neuhaus / Eschenbach

Tel. +41 55 214 14 88


E-Mail: info@gsm-maschinenbau.ch


Haselholzstrasse 2, CH-8732 Neuhaus